Vyhledávání

Webkamery

Obrázek z webkamery

Obrázek z webkamery

Úřední hodiny

Pátek 2000 – 2100 hodin

Kontakt

Telefon OÚ:
(+420) 566 675 150
Starosta:
(+420) 566 675 208
(+420) 728 478 298
E-mail:
Obec Poděšín
Webmaster:
Josef Kotva

Další kontakty

Styly: Vypnout styly

Prohlášení o přístupnosti

Kde najdete Poděšín

Mapa obce Poděšín

Czech Point

Czech Point

Toto je archivní verze webu obce Poděšín.
Aktuální web naleznete na adrese http://www.podesin.cz/.

III. setkání rodáků obce Poděšín dne 24. června 2006

Za tropického počasí proběhlo III. setkání rodáků obce Poděšín. Ti se již od půl deváté začali scházet u kulturního domu. V přísálí, kde byly hostesky Anna Jágrová, Ilona Jarošová a Lucie Musilová se každý podepsal do pamětní knihy a mohl si koupit upomínkové předměty, jako hrnek s vyobrazením kapličky a věnováním, dále vlaječku se znakem naší obce, 10 druhů pohlednic, z nichž bylo 5 nově vydaných. Podklady pro pohlednice a jejich návrh sestavil Jaroslav Dočekal. Dále si občané mohli koupit brožuru "Vítejte u nás" a objednat si dříve vydané brožury a letecké fotografie. O půl jedenácté provedl starosta obce Zdeněk Jaroš slavnostní zahájení. V jedenáct hodin vyrazil průvod po vsi. V jeho čele šli hasiči Vladislav Flesar, David Nejedlý a Vladimír Řeháček, kteří nesli novou vlajku obce. Průvod postupně došel na hřiště, kde byla připravena v klubovně pěkná hasičská výstava. Poté se všichni odebrali do Mateřské školy. Při prohlídce budovy mohli ochutnávat různé druhy pomazánek, které připravily zaměstnankyně školky Marie Jarošová, Jana Doležalová a Anna Jágrová. Po prohlídce školy následovalo sázení pamětní lípy uprostřed školní zahrady. Lípu zasadili starosta obce Zdeněk Jaroš, starosta hasičů Vladimír Řeháček a Vladimír Korbička z Brna. O půl jedné byla zahájena mše a svěcení obecní vlajky. Ještě před tím vyplnila děvčata z Poděšína Anna Jágrová, Anna, Eva a Jana Nejedlé volnou chvilku u kaple zpěvem a hrou na kytary. Mši vedl nížkovský farář Josef Petrucha s pomocí kostelníka Josefa Laštovičky a za doprovodu hudby Jaromíra Pospíchala a Josefa Králička. Při mši farář řekl o nové obecní vlajce toto: „Proč nám dnes tuto vlajku klade obec před oči? Abychom si živě obnovovali své společenství, přátelství, vzpomínky z mládí, ze škol, z dospívání, z celého společenského života. Vždyť tyto vzpomínky patří k podstatě samotného života“. Při svěcení vlajky řekl toto: „Bože v tobě má původ každé pravé společenství. Požehnej všem, které spojuje tato vlajka, aby byli nositelé jednoty a vzájemné pomoci i pokoje, ať jejich práce a snahy upevňují ty hodnoty, které jsou ve shodě s tvou vůlí a evangeliem tvého syna Ježíše Krista našeho pána. Požehnej Bože tuto vlajku ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého amen“. Potom vlajku vysvětil. Po skončené mši se všichni odebrali do kulturního domu na oběd a občerstvení. Po cestě, kterou absolvovali a úmorném horku to přišlo vhod. Vysvěcenou vlajku zpět odnášel starosta obce a hasičů.

Odpolední blok programu zahajovali hasiči z Poděšína útokem motorovou stříkačkou. Velitelem útoku byl David Nejedlý a útočící družstvo tvořili: František Bláha, Vladislav Flesar, Alois Chvátal, Luboš Palas, Pavel Sláma a Petr Vejvoda.

Následovali hasiči ze sousedního Sirákova, kteří předvedli útok starou ruční stříkačkou, přivezenou koňmi Petra Tlačbaby ze Záborné. Útoku se účastnili: František Bečka, Pavel Jaroš, Zdeněk Myslivec, Aleš Neubauer, Aleš Růžička, Jaroslav Štikar.

Po hasičích nastoupili vyznavači historického šermu. Zde se zejména dětem nejvíce líbily výstřely z perkusního kanónu a rytířské souboje. Odpolední blok zakončila koňská skupina ve složení Jiří a Petr Jarošovi a Pavla Kučerová z Boskovic. Asi nejvíce se líbilo práskání bičem, které předváděl Jirka a různé ukázky jízdy na koni. Na závěr se děti mohly na koních povozit. Odvážní občané se mohli nechat vynést nad Poděšín motorovým rogalem.

Následovala volná zábava. Kdo chtěl, mohl sedět venku a užívat si večerního žáru. Někteří se zdržovali v kuchyni a kdo má rád muziku, seděl v sále, a kdo chtěl i tancoval. Ve 22 hodin odpálil Jaroslav Dočekal překrásný ohňostroj, který se všem líbil.

O občerstvení a jídlo se po celý den starali hasiči (Alois Chvátal, Jiří Šlechtický, Jaromír Jágr, Luboš Palas, Marcela Řeháčková, Jaroslava Nejedlá, Romana Nejedlá a další).

Na závěr si jen můžeme přát, aby i příští zastupitelstvo obce, které bude letos zvoleno takové setkání po čtyřech letech opět zorganizovalo. Po setkání rodáků ještě zbylo několik pamětních předmětů, které si můžete zakoupit na obecním úřadě: jedná se o 10 druhů pohlednic po 3,-Kč; brožury Vítejte u nás za 60,-Kč; vlajky se znakem obce za 90,-Kč; DVD (film) ze setkání rodáků 80,-Kč; hrnky s potiskem a nápisem "III. setkání rodáků obce Poděšín, 24.6.2006" buclík za 60,-Kč a rovný hrnek za 50,- Kč. Pohlednice lze též koupit v prodejně Jednota.

Obecní úřad děkuje všem, kteří se na přípravě a organizaci podíleli, i těm nejmenovaným.

Text Zdeněk Jaroš, fotografie Jaroslav Dočekal.

3. setkání rodáků obce

Fotografie

Fotografie

Fotografie

Fotografie

Fotografie

Fotografie

Fotografie

Fotografie

Fotografie

Fotografie

Fotografie

Fotografie

Fotografie

Fotografie

Fotografie

Fotografie

Fotografie

Fotografie

Fotografie

Fotografie

Fotografie

Fotografie

Fotografie

Fotografie

Fotografie

Fotografie

Fotografie

Fotografie

Fotografie

Fotografie

Fotografie

Fotografie

Fotografie

Fotografie

Fotografie

Fotografie

Fotografie

Fotografie

Fotografie

Fotografie

Fotografie

Fotografie

Fotografie

Fotografie

Fotografie

 

Patička pro tisk

Dne 25.05.2020 vytištěno ze stránek Obec Poděšín

www: http://archiv.podesin.cz

email: podesin@podesin.cz