Vyhledávání

Webkamery

Obrázek z webkamery

Obrázek z webkamery

Úřední hodiny

Pátek 2000 – 2100 hodin

Kontakt

Telefon OÚ:
(+420) 566 675 150
Starosta:
(+420) 566 675 208
(+420) 728 478 298
E-mail:
Obec Poděšín
Webmaster:
Josef Kotva

Další kontakty

Styly: Vypnout styly

Prohlášení o přístupnosti

Kde najdete Poděšín

Mapa obce Poděšín

Czech Point

Czech Point

Toto je archivní verze webu obce Poděšín.
Aktuální web naleznete na adrese http://www.podesin.cz/.

Pozemková reforma a cesty v extravilánu

Minulý rok na podzim byla v obci Poděšín ukončena pozemková reforma (PR). Trvala neuvěřitelných 7,5 roku, což je asi v nejbližším okolí rekord. Normální doba pro akci tohoto rozsahu je 4-5 let. Důvodů nebo viníků je několik. Prvním je asi jedna nejmenovaná paní, která má na katastru Poděšín pozemky, ale nebydlí tady. Druhým, sám Pozemkový úřad (PÚ) a třetím, dle informací Pozemkového úřadu, i způsob, jakým se reforma prováděla, tj. provázanost PR v Poděšíně a Sirákově.

Nicméně, PR je ukončena. Nová parcelní čísla zapsána v Katastru nemovitostí (KN) a na řadu by v tuto chvíli měly přijít věci, kvůli kterým se vlastně PR dělala. Kromě scelení pozemků a nového digitálního zaměření hranic, jsou dalším důležitým prvkem společná zařízení(cesty, rybníky, zeleň, ...). Z nich asi tím nejpotřebnějším a nejviditelnějším jsou komunikace.

V roce 2006 bylo cca 7 člennou komisí (zástupce ZDV, soukromých zemědělců, obce i občanů) pro pozemkovou úpravu vytipovány a schváleny tři hlavní cesty, které by měly mít při realizaci prioritu (C1 - k Brabcovým, C3 - do Rybníčků, C7 - na Kopec). Rozhodnutím (dle info z důvodu omezených finančních prostředků na projekty - investorem je PÚ = stát) Pozemkového úřadu v roce 2006 byl výběr částečně upraven (nově C14 - k Cikarům, C18 - spojovačka „Pančák“ - ZDV Poděšín a C 14 - Cikary - „Kontrploun“). Na tyto vybrané komunikace vypracována projektová dokumentace pro stavební povolení. O něj bylo požádáno a v průběhu dubna 2010 bylo i vyřízeno. Bohužel po obci kolují nepravdivé informace, že výběr komunikací byl částečně upraven a to na popud některých členů zastupitelstva (konkrétně mě). Sám, osobně, jsem pro původní výběr, tj. s komunikací na kopec (cesta na Kopec by pomohla i obci lepším přístupem k obecním studním), pro který jsem onehdy i hlasoval. A co se týká upraveného výběru cest, tak ten, pokud někomu vyhovuje víc než ten předchozí, tak už podle výše uvedeného výčtu úplně někomu jinému a ne mě. V tuto chvíli nevím, kdo je iniciátorem této lživé informace (pochybuji, že se přihlásí) a ani nevím, čemu a komu má tato lež sloužit. Lze o tom pouze spekulovat. Ovšem kdo chce, může si tuto informaci jednoduše a lehce ověřit u vedoucího Pozemkového řadu nebo referenta PÚ ing. Hrdličky, který má tyto záležitosti na starosti. Oficiální stanovisko PÚ k této kauze bude umístěno na web stránkách obce a k nahlédnutí na OÚ Poděšín. V každém případě jsou tyto pomluvy (krom osobních důvodů) jasným příkladem „účelového“ pošlapání dlouhodobé práce na tomto projektu a nejen na něm.

Zbývá poslední, a asi nejtěžší, etapa této dlouhé trati, a tou je vlastní realizace s vyřízením dotace. V současné době je ale bohužel situace špatná, neboť realizace těchto akcí je pozastavena z důvodu vazby na finanční prostředky státního rozpočtu. Vzhledem k tomu, že tyto akce jsou spolufinancované prostředky ze strukturálních fondů EU a polická garnitura (levá i pravá) těmto projektům vyjadřují podporu, je šance, že se v následujících letech na tyto projekty nějaké peníze seženou. Pokud ano, znova se dostane na stůl otázka, které z projektovaných a povolených cest dostanou prioritu. Vše najednou asi nepůjde. Předpokládá se samozřejmě pokračování na projektech dalších komunikací, ale jako vše, i toto bude závislé na finančních prostředcích(státu).

V danou chvíli nezbývá věřit, že již vynaložené finanční prostředky a úsilí PÚ, Obecního úřadu i všech ostatních zainteresovaných nevyjde naprázdno a v následujících letech bude korunováno úspěchem v podobě alespoň některých nových cest. Příkladem může být současné budování cest v Újezdě, kde PR skončila cca o dva roky dříve.

Text: František Rosecký

 

Patička pro tisk

Dne 06.07.2020 vytištěno ze stránek Obec Poděšín

www: http://archiv.podesin.cz

email: podesin@podesin.cz