Vyhledávání

Webkamery

Obrázek z webkamery

Obrázek z webkamery

Úřední hodiny

Pátek 2000 – 2100 hodin

Kontakt

Telefon OÚ:
(+420) 566 675 150
Starosta:
(+420) 566 675 208
(+420) 728 478 298
E-mail:
Obec Poděšín
Webmaster:
Josef Kotva

Další kontakty

Styly: Vypnout styly

Prohlášení o přístupnosti

Kde najdete Poděšín

Mapa obce Poděšín

Czech Point

Czech Point

Toto je archivní verze webu obce Poděšín.
Aktuální web naleznete na adrese http://www.podesin.cz/.

Informace podle zákona 106/1999 Sb.

Zákon o svobodném přístupu k informacím 106/1999 Sb.
ČísloNázevInformace
1.Oficiální názevObec Poděšín
2.Důvod a způsob založení

Zákon 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

§ 1 Obec je základním územním samosprávným společenstvím občanů; tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce.

§ 2

 1. Obec je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek. Obec vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající.
 2. Obec pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů; při plnění svých úkolu chrání též veřejný zájem vyjádřený v zákonech a jiných právních předpisech.
3.Organizační strukturaStruktura úřadu
4.Kontaktní spojeníÚřední deska
5.Případné platby mužete poukázatKB Žďár nad Sázavou, č.ú. 13 022 751 / 0100
6.IČO00545759
7.DIČ351–00545759
8.Rozpočet v tomto a předchozím roceRozpočty obce
9.Žádosti o informacePro žádosti o informace mužete využít některé z kontaktních spojení.
10.Příjem žádostí a dalších podáníViz. kontaktní spojení.
11.Opravné prostředky

Obecní úřad na základě žádosti (která obsahuje vše potřebné) vydá písemné rozhodnutí, ve kterém je žadatel poučen o možnosti podání odvolání prostřednictvím obce. Při vyřizování žádosti se postupuje podle zákona o obcích č. 128/2000 S. a zákona č.71/1971 Sb. o správním řízení.

Na základě osobni vyplněné a podepsané žádosti před pracovníkem OÚ může být žadateli poskytnuta písemná informace o některých jeho osobních datech.Tiskopis je možné obdržet na OÚ, tato informace je zpoplatněna dle zákona o správních poplatcích e.368/92 Sb. v pozdějších znění pol. 9 v případě jen trvalého pobytu 20,- Kč, v případě dalších sdělených údaju 50,- Kč.

Obecní úřad nepřijímá a nevyřizuje stížnosti. V těchto záležitostech se stěžovatelé musí obrátit na MěÚ Žďár nad Sázavou – komise pro projednávání přestupku nebo na Policii ČR.

12.FormulářeFormuláře
13.Návody pro řešení nejrůznějších životních situací

Vyřizování pohřebného při úmrtí v rodině:

Městský úřad Žďár nad Sázavou - Referát státní sociální podpory

S sebou:

 • svůj občanský průkaz
 • úmrtní list

Žádost je vydána na místě samém.

Vyřizování - přídavek na dítě, rodičovský příspěvek, příspěvek na dopravu, sociální příplatek, příspěvek na bydlení, zaopatřovací příspěvek, dávky pěstounské péče, porodné:

Městský úřad Žďár nad Sázavou - Referát státní sociální podpory

Zde obdržíte formuláře na všechny dávky. Výše dávek se odvíjí od výše minimální mzdy pomocí jednotlivých koeficientů.

Vyřízení stavebního povolení – stavba RD a garáže; hospodářské budovy, přístřešku, atd. - větší jak 16 m2:

Městský úřad Žďár nad Sázavou - Stavební odbor

Stavební úpravy:
Podle posouzení místní stavební komise vydá stavební povolení tato komise nebo je žadateli sděleno, že se musí obrátit na MěÚ Žďár nad Sázavou.

Drobné stavby do 16 m2 povoluje místní stavební komise. Tiskopisy jsou na OÚ Poděšín nebo webových stránkách obce.

Žádosti o kácení stromu:
Tiskopisy na OÚ Poděšín nebo na webových stránkách obce.

Vyřízení občanského průkazu:
15. letí – s rodiči na Okresní úřad - evidence obyvatelstva.

S sebou:

 • rodný list
 • fotografii

Při změně trvalého pobytu – na obci, kde se provádí přihlášení, obdrží přihlašovaný potvrzení o změně místa trvalého pobytu, uhradí správní poplatek ve výši 50,- Kč (děti do 15 let zdarma), z OP je ustřižen pravý dolní roh. S vystaveným potvrzením a OP musí na Okú evidence obyvatel Žďár nad Sázavou.

Při změně stavu (ale nemění se trvalý pobyt)s oddacím listem, úmrtním listem, rozsudkem rovněž na OkÚ evidence obyvatel Žďár nad Sázavou.

Před přihlášením k trvalému pobytu musí přihlašovaný prokázat vlastnictví bytu nebo RD. V případě, že se přihlašuje k někomu, musí se jít přihlásit i s majitelem (popř. s majiteli), který musí prokázat vlastnictví nemovitosti a podepsat kartu přihlašovaného.

14.Nejdůležitější předpisyVyhlášky a předpisy
15.Sazebník úhrad za poskytování informací

Platební výměr č.1/2002 obecního úřadu Poděšín ze dne 1.1.2002, kterým se stanoví Sazebník úhrad.

Za poskytování informací dle ust. § 5 odst.1 pís.f) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a zákona č. 526/1990 Sb. o cenách ve znění pozdějších předpisů – tj. nákladu spojených s vyhledáváním a poskytnutím informace.

Přímý materiál:

 • černobílé kopírování: A3 - 3 Kč/ks, A4 - 1,50 Kč/ks
 • tisk PC: černobílý formát A3 - 3,- Kč

Přímé mzdy:

Hodinová mzda pracovníka

 • zařazeného do 4. až 7. platové třídy - 70,- Kč

Ostatní přímé náklady:

 • práce s PC - výstup z Internetu - 3,- Kč /1 min
 • telefonní spojení – meziměsto, zaslání faxu - dle tarifu Českého telecomu
 • cestovní náklady - sazby dle zákona e.119/1992 Sb. v pozdějších znění
 • poštovné - listovní a balíkové doporučené - dle tarifu České pošty

Tento výměr nabývá účinnosti 1.1.2002

16.Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.Výroční zprávy
17.Seznam organizacíOrganizace
 

Patička pro tisk

Dne 17.01.2022 vytištěno ze stránek Obec Poděšín

www: http://archiv.podesin.cz

email: podesin@podesin.cz