Vyhledávání

Webkamery

Obrázek z webkamery

Obrázek z webkamery

Úřední hodiny

Pátek 2000 – 2100 hodin

Kontakt

Telefon OÚ:
(+420) 566 675 150
Starosta:
(+420) 566 675 208
(+420) 728 478 298
E-mail:
Obec Poděšín
Webmaster:
Josef Kotva

Další kontakty

Styly: Vypnout styly

Prohlášení o přístupnosti

Kde najdete Poděšín

Mapa obce Poděšín

Czech Point

Czech Point

Toto je archivní verze webu obce Poděšín.
Aktuální web naleznete na adrese http://www.podesin.cz/.

Zprávy za září 2008

Děti ve školce, 01.09.2008

Do nížkovské školy letos 1. září nastoupily tyto děti z Mateřské školy. Děti z Poděšína: Sekničková Erika a Šlechtický Jiří. Ze Sirákova: Černý Lubomír, Frühbauer Filip, Holcman Václav, Paříková Kristýnka a Rosecká Gabriela. Zápis proběhl 25. ledna. Do Mateřské školy od 1. září chodí děti: z Poděšína: Bláhová Šárka, Chvátal Filip, Chvátal Marek, Chvátalová Ivana, Novotný Matěj, Poulová Lucie, Šlechtický Vojtěch, Sekničková Andrea. Ze Sirákova: Černý Stanislav, Chvátal Mojmír, Jarošová Alžběta, Košáková Šárka, Marková Kateřina, Marková Tereza, Neubauer Marek, Pařík Jan, Prchal Lukáš, Rosecký Jakub, Slabá Natálie. Nově přijaté děti jsou: z Poděšína Enderlová Michaela, Chvátal Jan, ze Sirákova Prchal Martin a Rosecký Jakub.

Autor: Zdeněk Jaroš

Školka, 01.09.2008

K 31. květnu odešla z Mateřské školy kuchařka paní Jana Doležalová a od 2. června nastoupila nová kuchařka paní Blažena Říhová ze Sirákova. Krize v Mateřské škole Poděšín vyvrcholila koncem měsíce června (30. června), kdy podala ředitelka školky paní Libuše Sobková výpověď a pracovní poměr jí ve školce skončil dnem 31. srpna 2008. Provoz školky byl zahájen 25. srpna přípravným týdnem ještě ve starém personálním složení. 1. září byl zahájen nový školní rok. Starosta obce jmenoval na dobu od 1. září 2008 do 31. prosince 2008 zastupující ředitelku paní Alenu Vondráčkovou. Učitelkou ve školce je slečna Iva Doležalová z Poděšína. Kuchařkou zůstává paní Blažena Říhová a uklizečkou zůstává paní Marie Jarošová, obě ze Sirákova. Obecní úřad vyhlásil konkurz na ředitelku Mateřské školy v Poděšíně. Uchazečky musí své přihlášky poslat do 28. září 2008 na obecní úřad v Poděšíně. Nástup nové ředitelky, bude-li vybrána, by měl být od 1. ledna 2009.

Autor: Zdeněk Jaroš

Školní zahrada, 02.09.2008

Na školní zahradu byly namontovány 4 nové lavičky na beton u plotu a 3 přenosné lavičky, takže už si maminky k hlídání dětí můžou i sednout. Dále bude udělána laminátová houpačka pro malé děti, věž se skluzavkou a s přízemní průlezkou pro malinké děti, sedačková houpačka pro velké děti a rodiče.

Autor: Zdeněk Jaroš

Lesní družstvo, 03.09.2008

Dnes 3. září 2008 se konala členská schůze Lesního družstva. Na této schůzi odstoupil dosavadní předseda družstva Petr Rosický z Polné, který tuto funkci vykonával od znovuzaložení družstva cca 12 roků. Dále bylo odvoláno představenstvo a revizní komise.
Nově zvolené představenstvo bude pracovat v tomto složení: Předseda - ing. Jaroslav Sobotka - místostarosta Polné, místopředseda - Václav Vavroušek - starosta obce Dobroutov, představenstvo: Petr Pometlo - starosta obce Brzkov, Jan Mokrý - starosta obce Nížkov a Zdeněk Jaroš - starosta obce Poděšín.
Nově zvolená kontrolní komise: Předseda - ing. Josef Málek - starosta obce Věžnice, členové: Jiřina Dvořáková - starostka obce Rosička a ing. Petr Jaroš - starosta obce Sirákov.

Autor: Zdeněk Jaroš

Nové chodníky, 09.09.2008

Obecní zastupitelstvo obce Poděšín během roku 2007 rozhodlo o postupném budování dalších částí chodníků v obci. Jedná se o, pro chodce, nejvytíženější a nejnebezpečnější úseky podél silnice v intravilánu obce (úsek JEDNOTA – HRÁZ rybníka, úsek křižovatka – transformátor s lávkou, úsek podél zahrady Jiřího Landy a úsek křižovatka – odbočka k domům Koumar, Doležal, Matoušek směrem na Nížkov. Během první poloviny letošního roku byla vypracována projektová dokumentace a nyní je akce ve fázi vyřizování územního a stavebního povolení. V srpnu 2008 bylo provedeno výběrové řízení na první dva jmenované úseky, s jejichž zahájením realizace je počítáno ještě letos (podle průběhu vyřízení povolení) a dokončení v létě příštího roku. Realizace zbylých dvou úseků je plánována po podzimním kácení překážející zeleně (stromů) na roky 2010 a 2011.
Ve výběrovém řízení, po posouzení cenových nabídek, termínu plnění a záručních lhůt, byla vybrána fa. STAKO - Ing. Josef Pitka. Předpokládaný rozsah prací představuje lávku pro pěší přes potok, chodníky o délce cca 205 m a rozšíření komunikace v místě chodníku na šířku 6m. Dohodnutá cena činí 970.000,-.
Technická data k prvním dvěma etapám stavby chodníků a lávky :
Zahájení: září - říjen 2008
Ukončení : červenec 2009
Rozsah prací : cca 205 m chodníku včetně lávky, rozšíření komunikace
Předpokládaná cena: cca 970.000,- včetně DPH

Autor: František Rosecký

Nové atrakce na školní zahradě, 12.09.2008

Dne 12. září byla firmou ZAJA Nížkov namontována na školní zahradu prolézačka „věžička“ se skluzavkou a vytahovacím lanem. Škoda jen, že to počasí dětem moc nepřeje.

Autor: Zdeněk Jaroš

Pozemková reforma, 24.09.2008

Dne 24. září Ministerstvo zemědělství, ústřední pozemkový fond,. zamítlo stížnost, kterou podala paní Hana Navrátilová z Pardubic na průběh a výsledek pozemkových úprav v Poděšíně a byla uznána platnost vyhlášky, kterou vydal 7. května 2008 Pozemkový úřad ve Žďáře n.S. Tímto byly formálně ukončeny (po nabytí právní moci 16. října 2008) pozemkové úpravy v Poděšíně. Nyní zbývá vytyčit a vyměnit pozemky dle dohod, které vzešly z této reformy.
Celková pozemková reforma byla dlouhá. Vždyť zahájení bylo 27. května 2002 v jídelně zemědělského družstva. Závěrečné projednávání proběhlo 10. března 2008 v kuchyni kulturního domu. Nyní můžeme přiznat, že i když její průběh se nám zdál pomalý a zdlouhavý, přinesla kýžený efekt. Nejedná se jen o to, že se občanům slučují pozemky, a že vznikla nová cestní síť. Pro obec a její občany je také důležité, že koupí a přesunutím pozemků vznikla nová lokalita pozemků za domy číslo 21., 87. a 88, kde bude 17 nových stavebních parcel, které budou mít cca 800 m2. Dále došlo k dorovnání a zaměření hranic nemovitostí v intravilánu obce a vytyčení hranic lesních pozemků. Nyní také jsou projektovány nové cesty a pokud se podaří získat dotaci, tak se budou některé nově budovat.
Horší situace je v sousední obci Sirákov, kde ministerstvo zemědělství zrušilo vyhlášku, kterou vydal Pozemkový úřad ve Žďáře n.S. dne 7. dubna 2008 a vrací ji k novému projednání a rozhodnutí. Tímto se ukončení této pozemkové reformy prodlouží minimálně o půl roku. Občané si budou muset podat nové daňové přiznání na směněné pozemky.

Autor: Zdeněk Jaroš

Archiv: 07/201006/201005/201003/201002/201001/201011/200906/200905/200903/200902/200901/200912/200811/200810/200809/200808/200807/200806/200805/200801/200808/200707/200706/2007

 

Patička pro tisk

Dne 23.05.2019 vytištěno ze stránek Obec Poděšín

www: http://archiv.podesin.cz

email: podesin@podesin.cz