Vyhledávání

Webkamery

Obrázek z webkamery

Obrázek z webkamery

Úřední hodiny

Pátek 2000 – 2100 hodin

Kontakt

Telefon OÚ:
(+420) 566 675 150
Starosta:
(+420) 566 675 208
(+420) 728 478 298
E-mail:
Obec Poděšín
Webmaster:
Josef Kotva

Další kontakty

Styly: Vypnout styly

Prohlášení o přístupnosti

Kde najdete Poděšín

Mapa obce Poděšín

Czech Point

Czech Point

Toto je archivní verze webu obce Poděšín.
Aktuální web naleznete na adrese http://www.podesin.cz/.

Zprávy za leden 2009

Knihovna, 01.01.2009

V roce 2008 přišlo celkem do knihovny 104 návštěvníků, z toho 77 dospělých a 27 dětí. Bylo celkem půjčeno 206 knih, z toho 146 knih krásné literatury, 30 knih dětských a zbytek regionální literatura. V knihovně je v současné době 1444 knih, z toho krásná literatura 1275 a naučná literatura 169. Zapůjčeno bylo 88 svazků a koupeno bylo 12 knih. Jak se vyjádřil knihovník Jaromír Jágr: „Zájem čtenářů však i přes dostatečný počet nových titulů stále rok od roku klesá.“

Autor: Zdeněk Jaroš

Domy, 02.01.2009

V Poděšíně je v současné době 98 čísel popisných. V tom je 67 čísel obydleno a 31 čísel trvale neobydleno. Z toho je 11 domů neobydleno, 11 čísel patří chalupářům, 8 čísel jsou podniky a ostatní budovy, poslední číslo 98 je staveniště. Z obydlených 67 čísel je 13 domů obydleno jednou osobou, 9 domů je obydleno dvěma, třemi a čtyřmi osobami, 15 domů je obydleno pěti osobami, 3 domy jsou obydleny šesti a osmi osobami, 6 čísel je obydleno šesti osobami.

Autor: Zdeněk Jaroš

Tři králové, 10.01.2009

V sobotu 10. ledna 2009 proběhla v naší obci tříkrálová sbírka na charitu. V Poděšíně bylo vybráno 10.280,-Kč. Celkem za oblast Nížkov bylo vybráno 57.450,-Kč. Garantem sbírky byl starosta Nížkova Jan Mokrý a v Poděšíně Anička Jágrova. V Poděšíně chodili nejdřív Jirka Enderle, Vojta Enderle a Jára Dočekal a druhou skupinku tvořili Petr Enderle, Jana Jágrová a Natálka Poulová.

Autor: Zdeněk Jaroš

Nové stavební parcely v Poděšíně, 17.01.2009

Vzhledem k tomu, že Pozemková reforma v obci Poděšín se blíží ke konci a je předpoklad, že nová čísla pozemků budou začátkem roku 2009 obci,občanům i firmám zapsány na jednotlivé listy vlastnictví, obecní zastupitelstvo obce Poděšín mohlo konečně na konci roku 2008 rozhodnout o zahájení projekčních prací na stavebních parcelách v lokalitě „ K  Nížkovu “.
V první fázi byla vypracována studie možného umístění jednotlivých parcel s jejich přibližnou výměrou a tvarem, byly navrženy komunikace i plochy určené k vybudování některých společných zařízení jako parkovací plochy, plocha pro umístění kontejnerů na odpad, pro volný čas atd. K některým dílčím změnám nebo úpravám (tvaru a velikosti parcel) však může dojít při vlastním zaprojektování jednotlivých sítí, pro jejichž umístění platí určitá pravidla a normy. Jedná se zejména o rozvody vody, kanalizace, plynu, elektrické energie a instalace sloupů veřejného osvětlení.
V druhé fázi bude zpracována projektová dokumentace pro územní a stavební řízení. Zásadním předpokladem pro to, aby bylo možno tyto kroky absolvovat, je však schválení územního plánu, na němž se intenzivně pracuje a k jehož schválení by mělo v roce 2009 dojít. Pokud vše půjde tak, jak by mělo, všechny výše zmíněné kroky by mohly proběhnout během roku 2009 a začátku roku 2010. Následně bude možno zpracovat prováděcí-realizační dokumentaci a zároveň bude možno jednotlivé parcely zaměřit a vytyčit.
Další kroky budou závislé hlavně na financích. Investice do zasíťování a přilehlých komunikací budou vzhledem k rozpočtu obce veliké a budou určitě vyžadovat nějakou dotaci. V případě, že se podaří vše výše zmíněné, provede se výběrové řízení a vybere realizační-stavební firma a bude možno začít se samotnou stavbou.
Na závěr pár čísel a několik informací. Celá lokalita, tak jak je znázorněná zde ve zveřejněné studii (uprostřed zpravodaje), má výměru cca 2,2 ha a skládá se ze 17 parcel různých velikostí (od necelých 700 m2 do 1200 m2), volných ploch a komunikací. Předpokládané náklady na její vybudování a zasíťování jsou 5-7 mil Kč. V případě, že vše dopadne dobře a stát bude ochoten tuto akci dostatečně finančně podpořit (dotace), je optimistický předpoklad dokončení lokality a zahájení prodeje parcel novým stavebníkům v první polovině roku 2011.

Autor: František Rosecký

Smírčí kámen, 18.01.2009

Kdo by chtěl v těchto dnech navštívit smírčí kámen, který je v Janovických lesích, kousek za Samotínem, kde se říká na Mandě (viz Zpravodaj č.4/2005 a 2/2006) bude mít smůlu. Když jsme po smírčím kameni pátrali, našli jsme jenom rozrytou lesní krajinu po řádění státních lesů, ale kamen nikde nebyl. Naštěstí jsme potkali pana Milana Geidla ze Samotína číslo 41, která nám sdělil, že když viděl smírčí kamen zaježděný do země těžkou technikou, nemeškal a vykopal ho. Na své místo ho chce dát až státní lesy dokončí své dílo zkázy.

Autor: Zdeněk Jaroš

Poděšínský potok, 19.01.2009

Nížkovsko-poděsínský potok, dnes už Poděšínsko-Nížkovský.
Můj letitý a již téměř prohraný boj proti byrokracii ohledně názvu Poděšínského a nebo Nížkovského potoka se najednou zdá skoro vyhraný. Poděšínský potok byl od nepaměti vždy Pošínský potok. Po roce 1980, kdy obec Poděšín přešla pod obec Nížkov začaly změny v názvu potoka. Od Nížkova po soutok s řekou Sázavou se začal potok jmenovat Nížkovský. Za nějaký čas jsem začal dělat starostu obce a tuto chybu jsem zjistil no a začal jsem proti ní bojovat. Po několika letech dopisování jsem zjistil, že potok se jmenuje Nížkovský už od katastrálních hranic mezi Poděšínem a Nížkovem. Zase nové dopisy a nové jednání a zase nic. Nedávno mě přeposlal místostarosta obce seminární práci z vysoké školy v Olomouci, kterou našel na internetu, kde autor Poděšínský potok jmenuje od pramene jako Nížkovský a opírá se o mapy povodí Vltavy. Situaci jsem konzultoval jak s panem děkanem, který byl údajně v Poděšíně jako student na bramborové brigádě a jeho maminka pochází z Újezda, tak z jeho zástupcem. Jenže mezi tím zeměměřičský ústav v Brně jako již několikrát požádal o upřesnění názvů na katastru obce Poděšín. Odepsal jsem, že názvy jsou již v pořádku, že jsou již veškeré chyby vychytané. K tomu jsem ale opět přiložil dlouhý dopis s vysvětlením názvu Poděšínského potoka. No a konečně po létech se ledy hnuly a přišel mě tento mail:
„Dobrý den,
Pane starosto, na Vaši výtku ohledně Poděšínského potoka vám sděluji, že název Poděšínský potok bude v celém jeho průběhu až po soutok se Sázavou s tím, že přes obec Nížkov bude v závorce Nížkovský potok. Tento tvar byl zřejmě přijat při předcházející obnově.
Přeji hezký víkend a zdravím Fialová, Zeměměřický ústav Brno.“
Mám z toho radost, že můj letitý boj s blbostí jsem vyhrál. Musím si ale říci, že to je jedem meil a nezbývá mě než si ještě pohlídat zapsání této změny do oficiálních map České republiky. Ne že bych paní Fialové nevěřil, ale proč najednou došlo ke změně, když to roky nešlo a oslovil jsem mnoho oficiálních institucí.
Jak se situace bude vyvíjet dál to Vám včas oznámím.

Autor: Zdeněk Jaroš

Voda, 21.01.2009

Ranní probuzení bylo ve středu 21. ledna pro všechny překvapivé. Protože kdo si chtěl  v koupelně protřít oči, měl smůlu. Voda netekla a tak i ranní čaj, nebo kávu si musel každý odpustit. Po pátrání, které provedl vodař Jirka Enderlu bylo zjištěno, že u čísla 51 zamrzl a praskl vodoměr. Oteplení přineslo rozpuštění ledu a voda začala nekontrolovaně proudit ven. Obecní úřad se omlouvá všem, komu netekoucí voda udělala problémy.

Autor: Zdeněk Jaroš

Ocenění majetku v Lesním družstvu Polná k 31.12.2008, 22.01.2009

Celková výměra lesních pozemků je 421,2777 ha. Průměrná hodnota zásoby dřeva na m2 je 57,-Kč. Lesní družstvo má 540 podílů. Majetek lesa na 1 podíl 444.682,02. Celkový majetek družstva v lesních porostech je 240.128.289,-Kč. Obec Poděšín má 30 podílů a majetek v družstvu za 13.340.460,50Kč.
K 31. lednu 2009 odešel ředitel družstva ing. Jan Kratochvíl z Dobroutova do důchodu a od 1. února nastoupil na jeho místo nový ředitel ing. Josef Štaidl ze Žďáru nad Sázavou.

Autor: Zdeněk Jaroš

Pozemkové úpravy, 26.01.2009

Ministerstvo zemědělství, Pozemkový úřad Žďár nad Sázavou vydal 26. ledna 2009 rozhodnutí ve kterém se schvaluje návrh komplexních pozemkových úprav v Sirákově. Dále vydal 30. ledna 2009 veřejnou vyhlášku, která oznamuje vystavení rozhodnutí o schválení návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Sirákov. Proti tomuto rozhodnutí se mohou účastníci řízení do 15-ti dnů po doručení odvolat. Obec Poděšín v k.ú. Sirákov vlastní některé pozemky, hlavně kolem vodojemem a studní.

Autor: Zdeněk Jaroš

Školka, 30.01.2009

V pátek 30. ledna došlo starostou obce k uvedení paní Hany Říčanové do funkce ředitelky Mateřské školy v Poděšíně. Dále došlo k předání této funkce od paní Aleny Vondráčkové, která dnem 31. ledna končí v naší školce. Od 1. ledna je následující obsazení Mateřské školy v Poděšíně: Ředitelka – Hana Řičanová, učitelka – Iva Doležalová, účetní – Jana Musilová, kuchařka Blažena Říhová, uklizečka – Marie Jarošová.

Autor: Zdeněk Jaroš

Archiv: 07/201006/201005/201003/201002/201001/201011/200906/200905/200903/200902/200901/200912/200811/200810/200809/200808/200807/200806/200805/200801/200808/200707/200706/2007

 

Patička pro tisk

Dne 20.07.2019 vytištěno ze stránek Obec Poděšín

www: http://archiv.podesin.cz

email: podesin@podesin.cz