Vyhledávání

Webkamery

Obrázek z webkamery

Obrázek z webkamery

Úřední hodiny

Pátek 2000 – 2100 hodin

Kontakt

Telefon OÚ:
(+420) 566 675 150
Starosta:
(+420) 566 675 208
(+420) 728 478 298
E-mail:
Obec Poděšín
Webmaster:
Josef Kotva

Další kontakty

Styly: Vypnout styly

Prohlášení o přístupnosti

Kde najdete Poděšín

Mapa obce Poděšín

Czech Point

Czech Point

Toto je archivní verze webu obce Poděšín.
Aktuální web naleznete na adrese http://www.podesin.cz/.

Zprávy za leden 2010

Stavební akce na rok 2010, 20.01.2010

Vzhledem k tomu, že se rok s rokem sešel, bylo započato s přípravou stavebních akcí na tento rok (2010). Bylo naplánováno několik staveb a úprav v různých částech obce. Na jaře bude nutno dokončit finální terénní úpravy u akcí, které byly prováděny v roce 2009. Jedná se o okolí kaple, zahradu MŠ a chodník s lávkou u silnice na Žďár. Směrem na Nížkov budou ze zde uloženého materiálu provedeny terénní úpravy mezi starým potokem a silnicí. Pravděpodobně bude prodloužen propustek, který je pod silnicí až do starého potoka a celá plocha urovnána a zaseta. Finální terénní úpravy a osetí budou provedeny i u upraveného propustku a strouhy u Jágrových. S těmito úpravami souvisí i nová výsadba dřevin (stromy, keře) v těchto lokalitách, která by měla nahradit stromy, které musely ustoupit těmto stavebním úpravám. Co se týká umístění a výběru druhů dřevin, OÚ očekává iniciativu i ze strany občanů naší obce.

Z nových akcí, které jsou v plánu na letošní rok je třeba jmenovat asi tyto:

  1. Bude zrealizována další (předposlední ze zatím vyprojektovaných) část chodníku a to podél domu č.p. 58 pana Jiřího Landy. Jedná se o etapu v délce cca 70 m. Část bude zajištěna opěrnou stěnou z palisád, pod částí chodníku bude položena kanalizace, budou instalovány nové uliční vpusti a částečně rozšířena silnice na SUS požadovaných 6m.
  2. V centrální části obce („Na plácku“ nebo „u Šorfových“) zbývá zrealizovat opravu poslední části z komunikací, které nebyly nikdy zpevněné. Jedná se o komunikaci od budovy MŠ po mostek u Šmirausových v délce cca 150 m a šíře cca 3,5m.
  3. V bráně do areálu místního ZDV bude zbudován příčný práh s horskou vpustí napříč celou vozovkou. Tato vpusť by měla zabránit vodě, která naprší na zpevněné plochy v areálu družstva, aby tekla po cestě dolů až na silnici a cestou vymílala a ničila krajnici obecní vozovky.
  4. Vzhledem k tomu, že střešní krytina na budově MŠ a OU není zrovna v ideálním stavu, je v plánu výměna části tašek (pravděpodobně jedna strana) za nové a zbytek střechy přeložen ze stávajících nepoškozených. Nepoužívané komíny budou ubourány tak, aby nevyčnívali nad střechu, používané nově oplechovány a opraveny.

Stejně jako v minulých letech na podobné akce, bude z důvodu transparentnosti a snahy o dosažení co nejnižší ceny, na první tři akce provedeno výběrové řízení. Na základě odborného odhadu se cena těchto akcí bude pohybovat mezi 1.200.000,- a 1.500.000,-.

V přípravě na realizaci pro následující období, tj. roky 2011-2014 je mimo jiné realizace komunikace v Horním konci v rozsahu Flesar Bohumil - Jágr Josef - Jaroš Zdeněk (nutno vyřešit i problémy s velkou vodou při průtržích), komunikací v okolí kulturního domu s výjezdy na silnici před Palasovými a Flesarovými, komunikace k místnímu ZDV, poslední část vyprojektovaných chodníků od křižovatky směrem k Nížkovu a v neposlední řadě i realizace přípravy stavebních parcel(projekty a stavební povolení by měly být hotovy ještě letos). Je ovšem otázkou, zda a kterým z těchto akcí dá přednost nové zastupitelstvo po volbách na podzim letošního roku.

Autor: František Rosecký

Mateřská škola v Poděšíně v 1. pololetí školního roku 2009 - 2010, 23.01.2010

Je konec 1. pololetí a proto považujeme za nutné shrnout vše, co se za tu dobu u nás událo. Průměrný počet docházejících dětí byl vysoký. Nemocnost se objevila až v prvním týdnu měsíce prosince a netrvala zase tak dlouho. Děti se naučily spoustu nových her,, znají básničky, písničky, cvičí podle hudby, hrají hudebně pohybové hry, hrají divadlo, zpěv doprovázejí hrou na dětské instrumentální nástroje. Předškoláci se pečlivě připravují k zápisu do základní školy. Rozkládají slova na slabiky, graficky zaznamenávají počet slabik ve slově, poznávají hlásku na začátku i na konci slova, počítají do deseti, zkoušejí i některá anglická slovíčka. Metodou prožitkového učení se děti seznámily s lidovými zvyky a tradicemi, přiblížily si hlavní znaky podzimu a zimy. Podílely se na výzdobě školky. Pracovaly s různými přírodními materiály, tvořily dle vlastní fantazie, malovaly barvou, tuší, uhlem, vystřihovaly, lepily, modelovaly. Několikrát jsme byli s dětmi v Mateřské škole Nížkov na loutkovém divadle. Také jsme se rozjeli do Městského divadla
ve Žďáře nad Sázavou. V září jsme vyhlásili soutěž: "Podzimníček", které se zúčastnili téměř všichni rodiče a společně s dětmi vytvořili výrobek z přírodního materiálu. Byli i tací, kteří jich vyrobili s chutí hned několik. Společně jsme si užili pěkné výstavky těchto výrobků. 4. prosince zazvonila ve školce čertice Bertice a děti se jí vůbec nebály, zřejmě byly celý rok moc hodné. Poté si nasadily růžky, načernily obličej a společně jsme se vydali rozdávat balíčky nemocným dětem. 22. prosince k nám také přišel Ježíšek a přinesl spoustu hraček, knížek a sportovního náčiní, na které přispěla Obec Poděšín částkou 10 000,- Kč. Největší akcí byla bezesporu vánoční besídka, na kterou přišlo velké množství lidí z Poděšína a Sirákova. Děkujeme všem maminkám, které bez vyzvání nanosily na stůl cukroví. Děkujeme také rodičům, kteří průběžně nosí do školky zeleninu a ovoce ze zahrádky a nějaký ten výtvarný materiál. Na závěr by bylo třeba zmínit, že byl ve školce zabudován bezpečnostní zvonek, vyměněny dětské záchodové mísy a zcela dokončena školní zahrada. Zaměstnanci Mateřské školy děkují Obci Poděšín a rodičům dětí z Poděšína a Sirákova za projevený zájem a vynikající spolupráci, která jistě přetrvá i do 2. pololetí.


ms-01.jpg

Autor: Hana Řičanová

Archiv: 07/201006/201005/201003/201002/201001/201011/200906/200905/200903/200902/200901/200912/200811/200810/200809/200808/200807/200806/200805/200801/200808/200707/200706/2007

 

Patička pro tisk

Dne 24.05.2019 vytištěno ze stránek Obec Poděšín

www: http://archiv.podesin.cz

email: podesin@podesin.cz