Vyhledávání

Webkamery

Obrázek z webkamery

Obrázek z webkamery

Úřední hodiny

Pátek 2000 – 2100 hodin

Kontakt

Telefon OÚ:
(+420) 566 675 150
Starosta:
(+420) 566 675 208
(+420) 728 478 298
E-mail:
Obec Poděšín
Webmaster:
Josef Kotva

Další kontakty

Styly: Vypnout styly

Prohlášení o přístupnosti

Kde najdete Poděšín

Mapa obce Poděšín

Czech Point

Czech Point

Toto je archivní verze webu obce Poděšín.
Aktuální web naleznete na adrese http://www.podesin.cz/.

Zprávy za únor 2010

Územní plán, 02.02.2010

Územní plán obce Poděšín bylo nutno nechat zpracovat z důvodu změny stavebního zákona, která znamenala pro obce bez Územního plánu jako naše, mimo jiné, znemožnění nové výstavby mimo intravilán obce.


Je to vlastně dokumentace o využití území, která každé ploše na území katastru obce přiřazuje daný účel využití a je závazná. Zjednodušeně, vymezuje např. plochy určené k určitému typu výstavby, zastavěné plochy s různým využitím, plochy zeleně, atd. V reálu to znamená, že se stavební úřad při vydávání rozhodnutí řídí právě schváleným ÚP. Obec Poděšín ani Obecní úřad obce o realizaci a schválení ÚP primárně neusiloval, ale právě ona změna stavebního zákona vyvolala nutnost na ÚP začít pracovat.

Na Územním plánu se pracovalo přibližně dva roky, od podzimu 2007, kdy bylo provedeno výběrové řízení na dodavatele dokumentace, až po jeho schválení na přelomu srpna a září letošního roku. Mezitím bylo nutno absolvovat nespočet jednání s projektantem, s referentem městského úřadu, se zástupci dotčených orgánů státní správy a nakonec daný ÚP nechat projít několikaměsíčním schvalovacím procesem včetně veřejného projednání a vyřízení připomínek. Určitou komplikací bylo i to, že prakticky ve stejné době probíhala závěrečná fáze pozemkové reformy, která fakticky znamenala výměnu vlastnických práv na podstatné části katastru Poděšín.

Výsledkem tohoto dvouletého úsilí je schválený ÚP, díky němuž je možno pokračovat v práci (v danou chvíli projekční) na realizaci lokality nových stavebních parcel. Nutno dodat, že právě tato záležitost byla tím hlavním důvodem, proč se obec před dvěma roky rozhodla ÚP pořídit.

Náklady na zpracování územního plánu obce Poděšín byly 88.000,-, z nichž 75%, tj. 66.000,-, zaplatil pořizovatel dokumentace, kterým byl Krajský úřad pro Vysočinu. Náklady obce tedy dosáhly 22.000,-. Projektantem celé akce byl ing. Dobiáš Martin.

Pro úplnost uvádím, že schválený ÚP v kompletní podobě je od srpna letošního roku k nahlédnutí na obecním úřadě v papírové podobě nebo v elektronické podobě na úřední desce webových stránek obce Poděšín.

Autor: František Rosecký

Archiv: 07/201006/201005/201003/201002/201001/201011/200906/200905/200903/200902/200901/200912/200811/200810/200809/200808/200807/200806/200805/200801/200808/200707/200706/2007

 

Patička pro tisk

Dne 23.05.2019 vytištěno ze stránek Obec Poděšín

www: http://archiv.podesin.cz

email: podesin@podesin.cz