Vyhledávání

Webkamery

Obrázek z webkamery

Obrázek z webkamery

Úřední hodiny

Pátek 2000 – 2100 hodin

Kontakt

Telefon OÚ:
(+420) 566 675 150
Starosta:
(+420) 566 675 208
(+420) 728 478 298
E-mail:
Obec Poděšín
Webmaster:
Josef Kotva

Další kontakty

Styly: Vypnout styly

Prohlášení o přístupnosti

Kde najdete Poděšín

Mapa obce Poděšín

Czech Point

Czech Point

Toto je archivní verze webu obce Poděšín.
Aktuální web naleznete na adrese http://www.podesin.cz/.

Historie školky

Rok 1941

Místní školní rada se dne 14. dubna 1941 usnesla, že pro nejbližší dobu nelze počítat se zřízením mateřské školy, protože je naprostý nedostatek paliva a sotva bude opatřeno pro jednu třídu obecní školy, neboť se počítá, že bude povinná docházka do újezdní měšťanské školy v Nížkově. Počet malých dětí je v obci nepatrný, takže by náklad nebyl rentabilní.

Rok 1942

Od 17. října 1941 byla zrušena jedna třída a škola se stala jednotřídní, protože počet žáků klesl na 42. Jelikož byla jedna třída volná, byla založena dne 1. července 1942 Ústřední maticí školskou v Praze Mateřská škola. V té době patřila školka pod školu, a proto dělal ředitele řídící učitel školy pan Bedřich Borský. První učitelka byla Leopolda Chlupová, která se též přestěhovala z Jílemníku, když tamní mateřská škola pro nedostatek dětí byla zrušena. Plat dostávala od Ústřední matice školské v Praze. Počet dětí při založení byl 35, což se zdálo místní školní radě málo. (viz zasedání ze dne 14.4.1941). Vybavení MŠ bylo převezeno na náklady místní školní rady z Jílemníku (osada mezi Havlíčkovým Brodem 7km a Českou Bělou 3km). Školní rada měla taktéž za úkol zajistit vhodnou místnost, vytápění a čistění. Místnost byla již k dispozici po zrušení jedné třídy školy. Vlastní vyučování začalo 6. července 1942, neboť paní učitelka měla dovolenou na přestěhování a se školní radou na přípravu a vybavení třídy. Provoz Mateřské školy byl v letní a podzimní době od 7.00hodin do 19.00hodin, což zejména rodiče s radostí uvítali, neboť se mohli věnovat práci na poli a doma.

Leopolda Chlupová se narodila 16. února 1910 v Sitnici okres Kejuž, země Bosna. Obecnou školu vychodila v Nedvědici a Všechovicích, od 16. září 1916 do 28. června 1921. Do měšťanské školy od 1. září 1921 do 28. června 1925 v Tišnově a v Králově Poli. Do odborné školy pro ženská povolání byla zapsána od 1. září 1925 do 28. června 1928 v Brně – Královo Poli. Na ústavě pro vzdělávání učitelek mateřských škol studovala v Brně od 1. září 1928 do 28. června 1930. Od 22. srpna 1930 byla stále ve službách Ústřední matice školské jako učitelka mateřské školy na mnoha místech.

12. září 1942 se místní školní rada usnesla, že do obou tříd se zavede elektrické osvětlení. Připojení světel bude k hodinám řídícího učitele, který si bude zapisovat počet prosvícených hodin a velikosti žárovek a pak podá účet místní školní radě. Ale až 16. listopadu bylo zavedeno elektrické světlo do tříd. Světlo bylo zapojeno na hodiny z učitelského bytu, ve kterém v té době nikdo nebydlel, ale konaly se zde různé schůze a shromáždění lidí, což bylo ve válečných časech velmi často. Každou noc v kuchyni tohoto bytu byla dvoučlenná hlídka a jeden hasič, kteří měli za úkol střežit obec proti nočním požárům a sabotážím. Náklad na svícení platila obec současně ze tříd i z místností hlídky. Současně bylo zavedeno světlo i do sklepa a na půdu. Celkový náklad na zavedení světel činil 1881,50Kč.

Dne 1. července 1942 byla založena mateřská škola v Poděšíně. První učitelkou byla Leopolda Chlupová z Litnice narozená 16. února 1910, učila do 30. června 1943. Mateřská škola byla přemístěna z Jilemníku, kde byla pro nedostatek dětí uzavřena. 16. listopadu 1942 bylo rozvedeno elektrické osvětlení do tříd, sklepa a na půdu, za obnos 1881,50Kč. Dále byla 15. srpna vyčištěná studna a nainstalovaná nová pumpa.

Rok 1975

Usnesením č. 109/12 ze dne 22. května 1975 byla zrušena ONV ve Žďáře n.S. pro malý počet žáků škola. Poslední školní vyučování proběhlo 30. června 1975. Po prázdninách by bylo ve třídě pouze 8 žáků. Žáci budou jezdit po prázdninách do Nížkova a v budově školy má být zřízena mateřská škola pro děti z Poděšína a Sirákova.

V listopadu byla zahájena rekonstrukce a přestavba školní budovy na Mateřskou školu. Budova zůstala prakticky v původním stavu. Byl zvětšen sklep, šatna byla vybudována z bývalého kabinetu a části obecního úřadu, původní dveře byly zazděny a probourány s chodby. Záchody a umývárna byly propojeny s šatnou. Kancelář ředitelky byla vybudovaná z bývalého sociálního zařízení bytu. V kuchyni byla probourána stěna v zazděny dvoukřídlové dveře do třídy. Příčky mezi místnostmi bytu byly probourány a tím vznikla velká místnost a v ní jídelna a herna. Dále byla probouraná stěna mezi touto místností a bývalou místností třídy, kde byla zbudována tělocvična. Také bylo přestavěno schodiště do sklepa. Současně byl zbourán notně zchátralý hospodářský objekt pro domácí zvířectvo a dřevník na dřevo a uhlí a na uvolněném místě bylo vybudováno pískoviště.

Rok 1976

6. září 1976 byla Mateřská škola slavnostně otevřena za přítomnosti zástupců ONV, za JZD pan Cupl, předseda MNV pan Chvátal Stanislav. Otevřením mateřské školy byl zároveň zrušen dětský útulek v Sirákově a 15 dětí přešlo do Poděšína. Zapsáno bylo 26 dětí z toho 12 chlapců a 14 děvčat. Děti byly po celý rok odváženy autobusem JZD. Ředitelkou byla paní Jaroslava Polanská a druhá učitelka Jitka Doležalová,uklizečka je paní Anna Slámová a kuchařka Alena Homolová. Provoz školky je celodenní, letní období od 6:30 do 17:00 hod, a zimní období od 6:30 do 15:30 hod.

14. října 1976 byla uzavřena patronátní smlouva mezi MŠ a JZD Poděšín – Sirákov. Po sloučení družstva ve velký celek převzalo nové družstvo závazky z minula a tato smlouva trvala dále až do roku 1989. V patronátní smlouvě bylo hlavně zakotven dovoz Sirákovských dětí do MŠ v Poděšíně a zpět. Dále družstvo půjčovalo autobus na školní výlety, přispívalo na Vánoční svátky finančně, zajišťovalo opravu hraček a dalšího náčiní. Vyrábělo nové věci jako např. skluzavku, atd.

Rok 2000

18. května proběhl konkurz na ředitelku MŠ, v konkurzní komisi byla Marie Dobrovolná č.37, jmenovaná ředitelka školky byla Marie Jarošová č.79. 5. Na základě výsledku výběrového řízení obecní úřad souhlasí se jmenováním ředitelky MŠ v Poděšíně Marii Jarošovou, bytem Poděšín 79.

V úterý 15. srpna byla zahájena Žďárskou firmou IWA, plynofikace mateřské školy. Rozpočet na tuto akci je 129.000,-Kč, a byly zhotoveny rozvody plynu ke kotli, k ohřívači vody v kuchyni, k ohřívači vody v umývárně a k plynovému sporáku taktéž v kuchyni. Dále byly pořízeny dva nové ohřívače vody, plynový sporák na vaření, kotel a dva nové radiátory. Jeden panelový radiátor byl instalován v kuchyni a druhý, taktéž panelový, na obecním úřadě. Všechny tyto práce byly dokončeny do 22. září, kdy bylo poprvé zatopeno. Na plynofikaci, která stála 130.000,-Kč., obdržela obec dotaci ve výši 50% to je 65.000,-Kč.

28. srpna na zahájení provozu přišla nová zastupující ředitelka Ivana Vaverková z Nového Města n.M. narozena 16. června 1966, zastupuje po dobu nemoci paní Marie Jarošové, učila do 13. července 2001. Zároveň přišla nová učitelka Kateřina Urbánková ze Žďáru n.S. narozena 8. července 1979 učila do 23. srpna 2002.

Školní rok byl zahájen 4. září 2000 a do školky nastoupilo 21 dětí, 11 dětí z Poděšína, 8 ze Sirákova a 2 z Nížkova. Během roku ještě dvě děti přibyly, takže konečný stav byl 23, což bylo po čase zase radostné vyučovat větší počet dětí. Co se týče pedagogických pracovníků došlo k velkým změnám. Místo nemocné ředitelky Marie Jarošové nastoupila Iva Vaverková z Nového Města n.M., a učitelkou se stala Kateřina Urbánková ze Žďáru n.S. Obě nastoupily 28. srpna 2000. Provozní zaměstnanci zůstali beze změny, kuchařka Eva Jaitnerová a školnice Anna Jágrová. Provoz školky je rozšířen od 630 hod do 1530 hod., aby rodiče přijíždějící autobusem od Polné si mohli vyzvednout své děti.  Vše probíhalo v pohodě až do 14. června 2001, protože v tomto měsíci postihla děti ve školce salmonelóza a školka byla uzavřena. Mnoho dětí bylo tímto bacilem zasaženo a průběh onemocnění probíhal u každého dítěte jiným způsobem. Nejhůře asi dopadl Tomáš Dočekal, který si pobyl 18 dní v nemocnici. V nemocnici si též pobyla Nikola Vázlerová. Jelikož nákazu dostala i ředitelka a kuchařka, byla školka na 14 dní uzavřena. Provoz byl opět zahájen 2. července, ale jen krátce, protože 14. července nastaly prázdniny. Z čeho salmonelóza vznikla, se ptal starosta pracovníků Okresní hygienické stanice, kteří se domnívají že se jedná o úterní oběd. V tento den byl k obědu bramborák a v něm nakažené vajíčko. Vejce pro školku jsou kupována v obchodě v Polné. Podle dopisu okresního hygienika MUDr. Říhy ze dne 9. července, provedla Okresní hygienická stanice ve Žďáře nad Sázavou 15 stěrů čistoty ve školní kuchyni. Provedenými stěry nebyla zjištěna přítomnost salmonelózy a ani jiných závažných mikrobů, které by signalizovali nedodržení zásad osobní a provozní hygieny.

Mateřské škole byl dán příspěvek 1.300,-Kč nájem plaveckého bazénu, na plavecký kurz dětí.

Učitelky v mateřské škole Poděšín.

NástupKonecJménoNarozeníFunkce
1.7.194230.6.1943Chlupová Leopolda16.2.1910Litniceředitelka
1.7.194329.8.1946Hašková Božena12.4.1899Kladnoředitelka
1.9.194610.11.1947Havránková Ludmila30.11.1925Bračiceředitelka
1.7.1947 Stráská Vlasta  
1.12.194713.1.1948Králová Marie  ředitelka
14.1.194830.6.1949Havránková Ludmila30.11.1925Bračiceředitelka
1.7.19491949Indrová HanaN. Město 
194931.7.1950Flesarová Ludmila30.11.1925Bračiceředitelka
1.8.195028.8.1952Matějková Markéta  ředitelka
29.8.195231.1.1953Provoz pozastaven není učitelka dojíždí Matějková
1.9.195231.1.1953Müfeitová MiladaRonovředitelka
1.2.195331.8.1954Frühbauerová Milada MüfeitováRonovředitelka
1.9.195431.8.1958Košáková Jana25.3.1935Sirákovředitelka
19.9.195619.9.1961Flesarová Ludmila30.11.1925Bračicevychovatelka
1.9.195831.8.1959Kučerová Věra Sněžnéředitelka
1.9.195911.6.1965Kasalová Jana25.3.1935Sirákovředitelka
20.9.196131.8.1963Jarošová Božena24.8.1929Poděšín 1vychovatelka
12.6.196531.8.1965Dvořáková Marie Rudolec 
1.9.196531.5.1967Landová Marie Nížkov 
1.6.19671969Ptáčková Zdeňka25.3.1945Poděšín 16vychovatelka
1.6.19671969Jarošová Božena24.8.1929Poděšín 1vychovatelka
19695.9.1976Provoz zastaven, školka zrušena.
6.9.197631.8.1997Polanská Jaroslava23.1.1942Žďár n/S.ředitelka
6.9.197631.8.1977Doležalová Jitka4.2.1957Žďár n/S.učitelka
1.9.197714.4.1980Jarošová Marie8.3.1958Poděšín 79učitelka
15.4.198017.11.1980Vondráčková Alena1.10.1955Žďár n/S.učitelka
18.11.198027.3.1983Jarošová Marie8.3.1958Poděšín 79učitelka
28.3.198322.8.1983Sedláčková Marie10.5.1923Budeč +10.9.86učitelka
22.8.198310.8.1984Dvořáková Hana7.5.1968Žďár n/S.učitelka
13.8.19842.6.1985Jarošová Marie8.3.1958Poděšín 79učitelka
3.6.198523.8.1985Flesarová Miluše4.5.1958Poděšín 10vychovatelka
24.8.19859.3.1986Vašíčková Hana11.2.1966Žďár n/S.učitelka
10.3.198630.8.1986Sedláčková Marie10.5.1923Budeč + 10.9.86učitelka
1.9.198613.7.1987Řádková Romana Žďár n/S.učitelka
14.7.198731.8.1997Jarošová Marie8.3.1958Poděšín 79učitelka
1.9.19978.8.2000Jarošová Marie8.3.1958Poděšín 79ředitelka
1.9.19985.11.1999Dočekalová Libuše29.6.1972Poděšín 9vychovatelka
8.11.199931.5.2000Špačková Vladimíra27.10.1970Poděšín 76vychovatelka
28.8.200013.7.2001Vaverková Ivana16.6.1966N. Městozas. ředitelka
28.8.200023.8.2002Urbánková Kateřina8.7.1979Žďár n/S.učitelka
16.7.200121.11.2005Jarošová Marie8.3.1958Poděšín 79ředitelka
26.8.200231.1.2003Vítková Ladislava3.7.1954Žďár n/S.učitelka
1.2.200330.6.2006Nedopilová Margita5.7.1948Žďár n/S.učitelka
5.12.200528.2.2006Sudíková Marie24.2.1945Žďár n/S.zast. učitelka
1.3.200627.5.2007Jarošová Marie8.3.1958Poděšín 79ředitelka
28.8.2006DosudVondráčková Alena1.10.1955Žďár n/S.učitelka
1.12.200615.7.2007Nedopilová Margita5.7.1948Žďár n/S.zast. učitelka
1.9.2007DosudSobková Libuše6.10.1964Žďár n/S.ředitelka

Zaměstnanci v mateřské škole Poděšín.

Kuchařka

RokJménoBydliště
1976 - 1990Homolová AlenaPoděšín 34
1990 - 1991Flesarová MariePoděšín 35
1991 - 31.1.2003Jaitnerová EvaPoděšín 54
1.2.2003 – 31.5.2008Doležalová JanaPoděšín 92
1.6.2008 - dosudŘíhová BlaženaSirákov

Školnice

RokJménoBydliště
1976 - 1982Slámová AnnaPoděšín 29
1982 - 1990Rosecká MariePoděšín 19
1990 -  31.10.2007Jágrová AnnaPoděšín 64
1.11.2007 - dosudJarošová MarieSirákov

Zdeněk Jaroš

 

Patička pro tisk

Dne 17.10.2021 vytištěno ze stránek Obec Poděšín

www: http://archiv.podesin.cz

email: podesin@podesin.cz