Vyhledávání

Webkamery

Obrázek z webkamery

Obrázek z webkamery

Úřední hodiny

Pátek 2000 – 2100 hodin

Kontakt

Telefon OÚ:
(+420) 566 675 150
Starosta:
(+420) 566 675 208
(+420) 728 478 298
E-mail:
Obec Poděšín
Webmaster:
Josef Kotva

Další kontakty

Styly: Vypnout styly

Prohlášení o přístupnosti

Kde najdete Poděšín

Mapa obce Poděšín

Czech Point

Czech Point

Toto je archivní verze webu obce Poděšín.
Aktuální web naleznete na adrese http://www.podesin.cz/.

Posledních 10 zpráv

Oprava prodejny Jednota, 02.07.2010

Od 30. června do 2. července provedli zaměstnanci firmy Jednota Velké Meziříčí venkovní opravu a nátěr celé budovy prodejny. Škoda je jenom, že to nestihli do setkání rodáků, ale i tak je to dobrý počin a celá prodejna pěkně prokoukla.Autor: Zdeněk Jaroš

Závod, 12.06.2010

V sobotu 12. června 2010 v dopoledních hodinách projel naší obcí nerychlostní závod historických vozidel. Start a cíl byl v Dobroníně a trasa vedla přes Polnou, Poděšín, Nížkov, Přibyslav, Šlapánov, Kamennou. K vidění bylo nejen mnoho starých pionýrů, motorek, sajdkár, ale hlavně pěkně upravené osobní auta.

Autor: Zdeněk Jaroš

Stavba sochy Strom zahájena, 03.05.2010

Dne 26.4. 2010 byla zahájena stavba sochy u hospody. Obecní zastupitelstvo schválilo stavbu sochy dne 26.3.2010. Více v článku Stavba sochy Strom zahájena.

Autor: Jaroslav Dočekal

Zastupitelstvo schválilo sochu, 27.03.2010

Obecní zastupitelstvo dne 26.3.2010 schválilo stavbu sochy Strom od mistra sochařského Michala Olšiaka. Byla zvolena větší varianta sochy, tedy 3,5 m výška. Cena sochy bude ještě diskutována s autorem. Umístěna bude na známém místě u hospody. Bude zde také vybudováno informační místo pro návštěvníky obce. Tedy infotabule s posezením.

Autor: Jaroslav Dočekal

Nový návrh sochy od mistra Olšiaka, 23.03.2010

Uvádíme nový návrh sochy pro Poděšín místo původního návrhu Poděsa. Jedná se o Strom. Návrh vzešel z našeho obecního znaku, kde v dolní polovině znaku máme strom.

znak-maly.jpg


Viz http://www.podesin.cz/cs/obecni-urad/vlajka-a-znak/">http://www.podesin.cz/cs/obecni-urad/vlajka-a-znak/

Věříme a doufáme, že se tento návrh bude líbit všem našim občanům a že socha bude postavena. To záleží na našich zastupitelích. O ceně a velikosti díla se teprve bude jednat.

Další mistrova díla si můžete prohlédnou např. zde:
http://www.olsiak.cz/">http://www.olsiak.cz/
http://www.olsiak.cz/sochy/1-beton/">http://www.olsiak.cz/sochy/1-beton/
http://tvseen.wbs.cz/__Olsiak__.html">http://tvseen.wbs.cz/__Olsiak__.html

Zde jsou fotografie sochy zepředu a zezadu.

podes-3.jpg podes-4.jpg

Autor: Jaroslav Dočekal

Územní plán, 02.02.2010

Územní plán obce Poděšín bylo nutno nechat zpracovat z důvodu změny stavebního zákona, která znamenala pro obce bez Územního plánu jako naše, mimo jiné, znemožnění nové výstavby mimo intravilán obce.


Je to vlastně dokumentace o využití území, která každé ploše na území katastru obce přiřazuje daný účel využití a je závazná. Zjednodušeně, vymezuje např. plochy určené k určitému typu výstavby, zastavěné plochy s různým využitím, plochy zeleně, atd. V reálu to znamená, že se stavební úřad při vydávání rozhodnutí řídí právě schváleným ÚP. Obec Poděšín ani Obecní úřad obce o realizaci a schválení ÚP primárně neusiloval, ale právě ona změna stavebního zákona vyvolala nutnost na ÚP začít pracovat.

Na Územním plánu se pracovalo přibližně dva roky, od podzimu 2007, kdy bylo provedeno výběrové řízení na dodavatele dokumentace, až po jeho schválení na přelomu srpna a září letošního roku. Mezitím bylo nutno absolvovat nespočet jednání s projektantem, s referentem městského úřadu, se zástupci dotčených orgánů státní správy a nakonec daný ÚP nechat projít několikaměsíčním schvalovacím procesem včetně veřejného projednání a vyřízení připomínek. Určitou komplikací bylo i to, že prakticky ve stejné době probíhala závěrečná fáze pozemkové reformy, která fakticky znamenala výměnu vlastnických práv na podstatné části katastru Poděšín.

Výsledkem tohoto dvouletého úsilí je schválený ÚP, díky němuž je možno pokračovat v práci (v danou chvíli projekční) na realizaci lokality nových stavebních parcel. Nutno dodat, že právě tato záležitost byla tím hlavním důvodem, proč se obec před dvěma roky rozhodla ÚP pořídit.

Náklady na zpracování územního plánu obce Poděšín byly 88.000,-, z nichž 75%, tj. 66.000,-, zaplatil pořizovatel dokumentace, kterým byl Krajský úřad pro Vysočinu. Náklady obce tedy dosáhly 22.000,-. Projektantem celé akce byl ing. Dobiáš Martin.

Pro úplnost uvádím, že schválený ÚP v kompletní podobě je od srpna letošního roku k nahlédnutí na obecním úřadě v papírové podobě nebo v elektronické podobě na úřední desce webových stránek obce Poděšín.

Autor: František Rosecký

Mateřská škola v Poděšíně v 1. pololetí školního roku 2009 - 2010, 23.01.2010

Je konec 1. pololetí a proto považujeme za nutné shrnout vše, co se za tu dobu u nás událo. Průměrný počet docházejících dětí byl vysoký. Nemocnost se objevila až v prvním týdnu měsíce prosince a netrvala zase tak dlouho. Děti se naučily spoustu nových her,, znají básničky, písničky, cvičí podle hudby, hrají hudebně pohybové hry, hrají divadlo, zpěv doprovázejí hrou na dětské instrumentální nástroje. Předškoláci se pečlivě připravují k zápisu do základní školy. Rozkládají slova na slabiky, graficky zaznamenávají počet slabik ve slově, poznávají hlásku na začátku i na konci slova, počítají do deseti, zkoušejí i některá anglická slovíčka. Metodou prožitkového učení se děti seznámily s lidovými zvyky a tradicemi, přiblížily si hlavní znaky podzimu a zimy. Podílely se na výzdobě školky. Pracovaly s různými přírodními materiály, tvořily dle vlastní fantazie, malovaly barvou, tuší, uhlem, vystřihovaly, lepily, modelovaly. Několikrát jsme byli s dětmi v Mateřské škole Nížkov na loutkovém divadle. Také jsme se rozjeli do Městského divadla
ve Žďáře nad Sázavou. V září jsme vyhlásili soutěž: "Podzimníček", které se zúčastnili téměř všichni rodiče a společně s dětmi vytvořili výrobek z přírodního materiálu. Byli i tací, kteří jich vyrobili s chutí hned několik. Společně jsme si užili pěkné výstavky těchto výrobků. 4. prosince zazvonila ve školce čertice Bertice a děti se jí vůbec nebály, zřejmě byly celý rok moc hodné. Poté si nasadily růžky, načernily obličej a společně jsme se vydali rozdávat balíčky nemocným dětem. 22. prosince k nám také přišel Ježíšek a přinesl spoustu hraček, knížek a sportovního náčiní, na které přispěla Obec Poděšín částkou 10 000,- Kč. Největší akcí byla bezesporu vánoční besídka, na kterou přišlo velké množství lidí z Poděšína a Sirákova. Děkujeme všem maminkám, které bez vyzvání nanosily na stůl cukroví. Děkujeme také rodičům, kteří průběžně nosí do školky zeleninu a ovoce ze zahrádky a nějaký ten výtvarný materiál. Na závěr by bylo třeba zmínit, že byl ve školce zabudován bezpečnostní zvonek, vyměněny dětské záchodové mísy a zcela dokončena školní zahrada. Zaměstnanci Mateřské školy děkují Obci Poděšín a rodičům dětí z Poděšína a Sirákova za projevený zájem a vynikající spolupráci, která jistě přetrvá i do 2. pololetí.


ms-01.jpg

Autor: Hana Řičanová

Stavební akce na rok 2010, 20.01.2010

Vzhledem k tomu, že se rok s rokem sešel, bylo započato s přípravou stavebních akcí na tento rok (2010). Bylo naplánováno několik staveb a úprav v různých částech obce. Na jaře bude nutno dokončit finální terénní úpravy u akcí, které byly prováděny v roce 2009. Jedná se o okolí kaple, zahradu MŠ a chodník s lávkou u silnice na Žďár. Směrem na Nížkov budou ze zde uloženého materiálu provedeny terénní úpravy mezi starým potokem a silnicí. Pravděpodobně bude prodloužen propustek, který je pod silnicí až do starého potoka a celá plocha urovnána a zaseta. Finální terénní úpravy a osetí budou provedeny i u upraveného propustku a strouhy u Jágrových. S těmito úpravami souvisí i nová výsadba dřevin (stromy, keře) v těchto lokalitách, která by měla nahradit stromy, které musely ustoupit těmto stavebním úpravám. Co se týká umístění a výběru druhů dřevin, OÚ očekává iniciativu i ze strany občanů naší obce.

Z nových akcí, které jsou v plánu na letošní rok je třeba jmenovat asi tyto:

  1. Bude zrealizována další (předposlední ze zatím vyprojektovaných) část chodníku a to podél domu č.p. 58 pana Jiřího Landy. Jedná se o etapu v délce cca 70 m. Část bude zajištěna opěrnou stěnou z palisád, pod částí chodníku bude položena kanalizace, budou instalovány nové uliční vpusti a částečně rozšířena silnice na SUS požadovaných 6m.
  2. V centrální části obce („Na plácku“ nebo „u Šorfových“) zbývá zrealizovat opravu poslední části z komunikací, které nebyly nikdy zpevněné. Jedná se o komunikaci od budovy MŠ po mostek u Šmirausových v délce cca 150 m a šíře cca 3,5m.
  3. V bráně do areálu místního ZDV bude zbudován příčný práh s horskou vpustí napříč celou vozovkou. Tato vpusť by měla zabránit vodě, která naprší na zpevněné plochy v areálu družstva, aby tekla po cestě dolů až na silnici a cestou vymílala a ničila krajnici obecní vozovky.
  4. Vzhledem k tomu, že střešní krytina na budově MŠ a OU není zrovna v ideálním stavu, je v plánu výměna části tašek (pravděpodobně jedna strana) za nové a zbytek střechy přeložen ze stávajících nepoškozených. Nepoužívané komíny budou ubourány tak, aby nevyčnívali nad střechu, používané nově oplechovány a opraveny.

Stejně jako v minulých letech na podobné akce, bude z důvodu transparentnosti a snahy o dosažení co nejnižší ceny, na první tři akce provedeno výběrové řízení. Na základě odborného odhadu se cena těchto akcí bude pohybovat mezi 1.200.000,- a 1.500.000,-.

V přípravě na realizaci pro následující období, tj. roky 2011-2014 je mimo jiné realizace komunikace v Horním konci v rozsahu Flesar Bohumil - Jágr Josef - Jaroš Zdeněk (nutno vyřešit i problémy s velkou vodou při průtržích), komunikací v okolí kulturního domu s výjezdy na silnici před Palasovými a Flesarovými, komunikace k místnímu ZDV, poslední část vyprojektovaných chodníků od křižovatky směrem k Nížkovu a v neposlední řadě i realizace přípravy stavebních parcel(projekty a stavební povolení by měly být hotovy ještě letos). Je ovšem otázkou, zda a kterým z těchto akcí dá přednost nové zastupitelstvo po volbách na podzim letošního roku.

Autor: František Rosecký

Socha, 06.11.2009

Olšiakova socha Poděsa, jak jsme jí představili, jde už definitivně "do kytek". Pár lidem se nelíbila, ale byli nejvíce slyšet. Mistr nám nabídne několik možností nových návrhů. Ten, který si vybereme, tak z něj udělá novou maketu. A pokud ji schválíme, bude socha. Maketu Poděsa si odveze a postaví jinde. Nový návrh by měl být líbivý a tak snad i největší odpůrci nebudou proti. Nebude to žádná "zrůda", jak se někteří vyjádřili.

Nyní se intenzivně pracuje u Piláku na sousoší hraničního kamene se lvem, orlicí a obeliskem. Můžete ji navštívit a posoudit. Sousoší už má téměř konečnou podobu. Podle vyjádření mistra Olšiaka už s betonovými sochami pomalu končí a bude se věnovat jiným aktivitám. Tak máme jednu z posledních možností.


Fotografie

Autor: Jaroslav Dočekal

Chodník s lávkou, 20.06.2009

V polovině května letošního roku byla zahájena realizace druhé etapy výstavby chodníků naplánovaných a projektovaných v loňském roce. V první šlo o chodník od prodejny k hospodě na hrázi rybníka, jež byla úspěšně zrealizována na podzim loňského roku.

Tato druhá část v sobě zahrnuje železobetonovou lávku se zábradlím přes Poděšínský potok s délkou cca 10m s navazujícími chodníky směrem ke křižovatce a na druhou stranu po odbočku na místní komunikaci u transformátoru. Protože mezi lávkou a silničním mostem bylo nutno ponechat 2m širokou mezeru, vzniknou po obou stranách mostu zelené ostrůvky. Součástí této akce je realizace několika dešťových vpustí, vjezdu, nalezení a prodloužení kanalizační šachty, rozšíření komunikace na požadovaných 6m a na závěr provedení terénních úprav s konečným zatravněním okolí lávky i chodníku. Dokončení této etapy se předpokládá v první dekádě měsíce července. Realizační cena této druhé etapy je 640.000,-.

Realizace zbylých dvou etap je naplánovaná na jaro příštího roku a to chodník od křižovatky k Nížkovu a chodník od transformátoru k odbočce k místnímu ZDV. Ještě letos bude provedeno výběrové řízení na dodavatele stavby.


Fotografie   Fotografie   Fotografie   Fotografie

Autor: František Rosecký

Archiv: 07/201006/201005/201003/201002/201001/201011/200906/200905/200903/200902/200901/200912/200811/200810/200809/200808/200807/200806/200805/200801/200808/200707/200706/2007

 

Patička pro tisk

Dne 28.09.2021 vytištěno ze stránek Obec Poděšín

www: http://archiv.podesin.cz

email: podesin@podesin.cz